FIT Family CLUB v spolupráci s FIT Family RÁDIO

pre Vás pripravilo Kurz moderovania. Naučíme ťa všetko o komunikácii a ešte oveľa viac.

 

 

Dátum: 15.9.2023

Časy:

 • piatok 13,00 - 19,00 hod.
 • sobota 9.00 - 18.00 hod.
 • nedeľa 9.00 - 16.00 hod.
 • /možnosť zabezpečenia stravy / +30,- € počas celého kurzu 3dni /
  a ubytovania podľa dopytu .

Okrem toho ťa čakajú:

 • jazykové prvky
 • vyjadrovanie
 • spisovnosť
 • skladba vstupov, moderovanie
 • tvorba reportáži, pozvánok
 • informačných prvkov vo vysielaní
 • základne zákony
 • skladba moderátorských vstupov
 • ako viest rozhovor
 • technické zručnosti moderátora s technikou
 • základne pojmy
 • práca s vysielacím softwarom
 • reklama a voiceover
 • súťaže
 • improvizácie
 • dopravný servis
 • počasie
 • povinné prvky vo vysielaní a omnoho viac ...
  “ Venuj ČAS sebe a svojmu profesionálnemu rastu”

Miesto konania: FIT Family RADIO, B.S.Timravy 16, Halič

Školiteľ: Patrik Bujna - 3Kmedia moderátorská škola

Ceny:

450 € / 22 hodín
možnosť zabezpečenia stravy / +30 € počas celého kurzu 3 dni / a ubytovania podľa dopytu
bežná cena je viac ako 1 000 € + náklady cestovania a ubytovania. Toto je jedinečná CENA a príležitosť

Rezervácia

Je potvrdená zálohovou platbou 200,-€ / alebo celou sumou

Číslo účtu: SK12 0900 0000 0050 8127 6887
poznámka: Vaše meno + rok narodenia

Každý účastník kurzu obdrží Certifikát o jeho úspešnom absolvovaní.